do you want to change language to English?


آیا می خواهید زبان سایت را به انگلیسی، تغییر دهید؟

persian

شرکت زمین دور کاوان رصد با مسؤولیت محدود (GEORASAD) به منظور ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای در پروژه‌های سنجش از دور راداری به منظور پایش تغییر شکل زمین ، پیش بینی رفتار و مخاطرات زمین و آسیب های زیست محیطی و همچنین پایش تغییر شکل زیرساخت ها مانند سدها ، جاده ها و راه آهن ، خطوط لوله نفت و گاز ، پل ها ، سازه ها ، حفاری های زیرزمینی و مناطق شهری تاسیس شده است. برای این منظور ، ما از متخصصان باتجربه و با انگیزه در سنجش از دور، زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی و استفاده از فناوری تداخل سنجی راداری (InSAR) بهره مند هستیم. به‌کارگیری تکنیک اینترفرومتری و استفاده از داده های راداری به منظور پایش جابجایی‌ها، امکان اندازه گیری حرکت زمین را در حد میلیمتر فراهم می کند. شرکت زمین دور کاوان رصد (GEORASAD) با امضای توافق‌نامه با شرکت RAZER limited امکان برخورداری از نرم‌افزار SARPROZ که یک نرم افزار قدرتمند برای پردازش و تجسم داده های ماهواره ای است، را به دست آورده است. تیم مدیریتی زمین دور کاوان رصد متشکل از متخصصان چند رشته ای با تجربه در زمین شناسی مهندسی و سنجش از دور با درک کامل رفتار زمینی، کمک می کند تا وضعیت فعلی و وضعیت آینده تغییر شکل زمین را تفسیر کنیم. هدف زمین دور کاوان رصد ارائه فعال خدمات بدون توقف به مشتریان در هر زمان و مرحله از پروژه ها است. پیش بینی خسارات ناشی از جابجایی می تواند زیرساخت ها و دارایی ها را تهدید کند و نیاز به درک خوبی از رفتار زمین دارد که در تیم فنی چندرشته ای ما مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد.